kolmapäev, 18. märts 2020

Tasuta e-raamatud

 Hea uudis - Tallinna Keskraamatukogu avab veebipõhise lugejaks registreerumise, et kõik Eesti elanikud saaksid tasuta ligipääsu
Täpsemalt SIIT.
(Kui ELLU lingid ei avane, siis hetkel ülekoormatud)

 E-raamatutest   üldiselt

E-raamatud:
Tartu Linnaraamatukogu  - saab laadida  arvutisse (pdf)
Eesti Kirjandusmuuseumi digikogu - saab lugeda online


Raamatupoodide tasuta e-raamatud:
Digiraamat     
Raamatukoi  
Apollo tasuta e-raamatud
Rahva Raamat 
neis leidub eesti kirjandusklassikat, näit. Kreutzwaldi Kalevipoeg, Eesti rahva ennemuistsed jutud, Kitzberg, Liiv, Koidula, Alver jt.
Raamat ostukorvi (hind 0.00), tellida, klikkides saadetud lingile (või suunatud leheküljele) algab raamatu allalaadimine


DIGAR  - Rahvusraamatukogu digiraamatud, nendest vähesed välisvõrgus kättesaadavad

Kommentaare ei ole: