teisipäev, 26. mai 2020


TEADE ÕPILASTELE!

Infot õppeaasta lõpuks:

1
. Õppeaasta lõpuks (09.juuniks) peavad õpilastel olema kõik laenutatud õpikud ja muud trükised raamatukokku tagastatud (v.a. õppetöö võlglased, kes tagastavad õpikud augustikuu lõpuks ning õpikud - mida kasutatakse edasi järgmisel õppeaastal).

2. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (soovitavalt paber-ehk maalriteibiga). Üleliigsed materjalid (paberi lehed, tunnikontrollid, fotod, bussipiletid jne) õpikute vahelt ära korjata.

3. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani, mis on ise peale pandud. Need on head ja tugevad - kaitsevad õpikut ning hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele.

4. 9. ja 12.kl õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud jm. trükised on raamatukokku tagastatud.

5. 1.- 3.kl õpilased tagastavad õpikud klassijuhatajale (sel kevadel – oma klassiruumi).

6. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega 
(nt. kohustusliku kirjanduse nimekirjas oleva raamatuga) või tasuda nende alghind.

7
. Meeldetuletus 3. - 11.kl (praegustele) õpilastele: augustikuu keskel palun jälgida kooli ja raamatukogu koduleheküljelt reklaami, millal toimub õpikute laenutus.

8. Raamatukogu on avatud 3. juulini.HEAD KOOLIAASTA LÕPPU!  

Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja

kolmapäev, 20. mai 2020

ÕPIKUTE TAGASTAMINE!

Raamatukogu poolt saadetakse klassijuhatajale õpikute nimekiri, mis vajavad tagastamist
ja nimekiri pannakse üles e-kooli.
Kellel on käes juturaamatud, siis palun tagastage ka need!

NB! 1. – 3.kl õpikutele palun kirjutage kindlasti sisse õpilase NIMI ja KLASSÕpikute tagastamine toimub sel aastal järgmiselt:
Õpilane toob raamatud kilekotis või paberkotis, millele on peale kirjutatud nimi ja klass.
Tagastamiskohad on erinevad:

1. -   3. klass oma klassiruumi - oma lauale
4. - 12. klass auditooriumisse

Auditooriumis on klasside piirkonnad laudadel märgistatud. Konkreetset vastuvõtjat õpetajat või raamatukogutöötajat kohal ei ole.
Kes tagastas ja kas kõik vajalik on tagastatud, kontrollib hiljem raamatukogutöötaja.
Kui midagi on puudu, siis tegeletakse sellega eraldi.

Kuupäevaline graafik:

1. - 3. klass     1.- 3. juuni

4. - 5. klass    1. juuni

6. - 7. klass    2. juuni

8. - 9. klass    3. juuni

10. - 11. klass   4. juuni

12. klass    5. juuni, 8.juuni

Õpikuid saab tuua ajavahemikul kell  9.00 – 18.00. See pikk periood hajutab liikumist.
Auditooriumis on lahti mõlemad uksed, et liikumine oleks hõlpsam.
1. – 3. klassiruumide uksed on tagastuspäevadel lahti.

Samal päeval õpikute tagastamisega saavad õpilased oma garderoobikappidest
või klassiruumidest ka asjad ära võtta.Toredat koostööd soovides

Iivi Jakobson
Raamatukogu juhatajareede, 15. mai 2020

Maikuu juubilarid

14. mai -  lastekirjanik Kristiina Kass 5030.mai - luuletaja ja tõlkija, keele- ja folklooriuurija Villem Grünthal-Ridala 135

SÜG-i vilistlane aastast 1905