kolmapäev, 1. detsember 2010

Lugejauuring 2010


Lõppemas on lugemisaasta 2010 ja aeg ka meil kokkuvõtteid teha.
2010. aasta aprillis korraldatud raamatukogu lugejaküsitluse eesmärk oli selgitada välja lugejate arvamus raamatukogu pakutavate teenuste, lahtiolekuaegade, teavikute valiku ja klienditeeninduse osas.

Anonüümne ankeetküsitlus viidi läbi veebipõhiselt ning küsimustik koosnes 12st küsimusest, küsitlusest võttis osa 361 lugejat.

Küsitlus andis positiivse vastukaja, kuna enamus külastajatest olid raamatukogu pakutavate teenustega rahul.
Kõige kõrgemalt hinnati raamatukogu lahtiolekuaegu, mida pidasid sobivaks 343 vastanut 361 küsitluses osalejast. Paremuselt järgmine hinnang kuulus teenindusega rahulolule, millele vastas positiivselt 333 lugejat ning raamatukogu kasutajasõbralikkusega olid rahul 324 lugejat.
Samuti hinnati kõrgelt kohustusliku kirjanduse laenutuse võimalust, mida pidasid oluliseks 308 küsitlusele vastanut.
Kõige madalama rahuloluhinnangu sai arvuti kasutamise võimalus kooli raamatukogus, millega ei olnud rahul 40 küsitluses osalenut.
Samuti andis mõtlemisainet, kuidas paremini propageerida raamatukogu IT-võimalusi. Raamatukogu avalikku kataloogi RIKSWEBi ei ole seni kasutanud 218 ning raamatukogu blogi ehk ajaveebi 243 lugejat, nii et arenguruumi selles vallas on!
Raamatukogu tänab kõiki küsitluses osalejaid ning anketeerimisel abiks olnud õppealajuhatajat Marek Schapelit.

NB! Küsitluse tulemustega lähemalt saab tutvuda siit: diagrammid, tabel
 
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja