reede, 5. veebruar 2010

ILON WIKLAND 80Täna saab 80aastaseks Astrid Lindgreni raamatute illustreerimisega maailmakuulsaks saanud Ilon Wikland.
Ilon Wikland (sünninimi Maire-Ilon Pääbo; sündinud 5. veebruaril 1930 Tartus) on eesti päritolu rootsi kunstnik ja illustraator.
Oma lapsepõlve veetis ta Haapsalus. Õpinguid alustas Tallinnas, aastatel 1939–1944 õppis ta Haapsalu 1. algkoolis.
Aastal 1944 siirdus ta klassiõe perega Rootsi.
20-aastaselt kohtus Ilon Astrid Lindgreniga, kellele tema joonistused meeldisid – siit sai alguse nende pikk koostöö. Esimene raamat, mida Wikland ametlikult illustreeris, oli 1954 ilmunud "Mio, mu Mio".
Aastal 1951 abiellus ta mereväelasega. Paaril on neli tütart ja kümme lapselast. Wikland elab praegu Stockholmis.
Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Ilon_Wikland

ERRi teleuudiste teatel ei pea Wikland oma sünnipäeva mitte oma Stockholmi korteris, vaid hoopis Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuhu ta juubelimelu eest peitu on pugenud.

Kooliraamatukogus on üleval näitus Ilonist ja tema loomingust.
NB! Fotodel on Ilon Wikland 3,5 aastasena ja 9-aastasena.
LUGEMISAASTA 2010

Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et luge­mine on nauding, mis an­nab nii elamusi kui tead­misi. Pealegi on lugemine üks vähestest tasuta aja­veetmisviisidest – raama­tukogude kasutamise eest ei küsita endiselt midagi.
Iga uut raamatut lahti te­hes avaneb meile uus maa­ilm, mille tegelastele kaasa elame ja paremal juhul end mõnega neist ka samastame. Või jälgime autori mõttelen­du ja püüame sellega reso­neerida. Või hangime infot või õpime midagi. Või tee­me seda kõike korraga, sest hea ilukirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara, kirjava­hemärkide ja lauseehituse kohta, aga ka mõtete väljen­damise selguse, metafooride ja tihti ka loogika kohta.
Veel parem, kui teos paneb meid, lugejaid, elu ja maailma üle järele mõtlema, kogema ka­tarsist ja juhatab uutele (ja loodetavasti parematele) ra­dadele. Ilukirjanduski võib sisaldada lugeja jaoks uusi teadmisi ajaloost, geograa­fiast, filosoofiast, kunstist ja paljudest muudest valdkon­dadest. Teabe- ja õppekirjan­duski on ideaalis keeleliselt nauditavalt kirja pandud.
Lühidalt öeldes: lugemisaas­tat on vaja selleks, et loetaks rohkem.

Lugemisaasta on mõel­dud kõigile, kes oskavad ja tahavad lugeda või alles õpi­vad lugema või kes mingil põhjusel veel ei loe. Tahame jõuda võimalikult paljude inimesteni, sõltumata nende lugemiseelistustest. Luge­misaasta toimub kogu Ees­tis. Samuti väljaspool Eestit asuvates eesti koolides ning ülikoolides, kus õpetatakse eesti keelt.
Lugemisaastat korraldab kultuuriministeeriumi alga­tusel kokku kutsutud töö­rühm, kuhu kuulub inimesi kõigist kirjanduse ja lugemi­sega seotud asutustest. Kaasatud on Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Instituut, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Rahvusringhääling, Rahvusraamatukogu, kirjanike muuseumid, koolid, rahvaraamatukogud ja paljud teised. Korraldamine ongi nimetatud asutuste ja organisatsioonide käes.

Lugemisaasta toimub esimest korda. Varem on olnud mitu raamatuaastat: aastatel 1935, 1975 ja 2000. 2010. aastal möödub 475 aas­tat esimese eestikeelse osali­selt säilinud trükise (Wan­radt-Koelli katekismuse) ilmumisest ja 485 aastat esi­mese teadaoleva eestikeelse trükise ilmumisest. Seekord on rõhk just lugemisel, mit­te raamatul kui sellisel.
Sellisena tutvustab luge­misaastat ametlik kodulehe­külg http://www.lugemisaasta.ee/
Lugemisaasta pidulik avamine toimus 29. jaanuaril 2010 Järvamaal Albu Põhikoolis.
VII A. H. Tammsaare loomingu võistulugemise "Hansenist Tammsaareni" avamisest võttis osa ka kultuuriminister Laine Jänes. Võistulugemisel osalesid V-XII klasside õpilased, hindamiskomisjoni kuulusid tuntud näitlejad, lavastajad ning avaliku elu tegelased.
Grand prix`i sai sel aastal Saaremaa Ühisgümnaasiumi 6a klassi õpilane Maria Pihlak.
2010. aasta on täis üllatavaid lugemiselamusi, seega nautigem lugemist!

neljapäev, 4. veebruar 2010

2009.a. kaunimad raamatud

Eile kuulutati Rahvusraamatukogus välja eelmise aasta 25 kaunimat Eesti raamatut ja
5 kaunimat Eesti lasteraamatut.
Kaunimaks tunnistatud lasteraamatutest on meie raamatukogus Eesti muinasjuttude kuldraamat.