teisipäev, 8. aprill 2008

KIRJANDITEEMAD 2006 - 2011

2011

1. Minu Eesti
2. Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele
3. Ühiskonna arengu võti on haridus
4. Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda. (Iiri vanasõna)
5. Igal ajal on oma nägu
6. "Kui palju on asju, mida ma ei vaja." (Sokrates)
7. "Ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi ajaloost." (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
8. Kultuur meis ja meie ümber
9. Kuidas kirjandus on mõjutanud minu tõekspidamisi?
10. "Eesmärk on see, mis annab elule tähenduse." (Theodore Parker)


2010

1. Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja
2. Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses
3. "Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt ..." (Hermann Hesse)
4. Haridus – kas kohustus või võimalus?
5. "Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir." (Konrad Adenauer)
6. Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv
7. Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?
8. Argipäev vajab muinasjutte
9. Oo, sport, sa oled raha!
10. Igaühe õnn on kordumatu

2009

1. Uue sajandi väljakutsed

2. Valgus ja varjud inimhinges

3. "Inimese elu on lõpetamata jääv kool" (Gottfried Keller)

4. Nüüdisaja kirjandus - looming või äri ?

5. Loodus ei andesta vigu6. Ajakirjandus - vabadus ja vastutus

7. Mille poole püüdlevad tänapäeva noored ?

8. Kunst meenutab meile igavesi väärtusi

9. "Sündmused muudavad inimest" (Alexandre Dumas)

10. Pikk tee endani

2008
1. Võrdsete võimaluste Eesti
2. Mis viib elu edasi – kultuur või kapital?
3. Virtuaalsed inimsuhted
4. Tänapäeva maailma hirmud
5. Sport tähendab võitude hinda ja kaotuse kibedust
6. "Eesti suurim turvalisusrisk on harimatus." (Jaak Jõerüüt)
7. Olla nagu kõik või jääda iseendaks?
8. Kunst avab tee maailma mõistmisele
9. "Sõjalt ei saa oodata mingeid hüvesid." (Vergilius)
10. Ajakirjandus peab ühiskonda parandama

2007

Eesti mured on ka minu mured
Kirjutatud ja kirjutamata seadustest
Haridus – kas vahend või eesmärk?
Kõigel on hind, aga vähesel väärtus
Mida suudab avalik arvamus?
«Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel ta istub.» (Mati Unt)
Kunstiteosed, mis on muutnud mu ellusuhtumist
Meedia noore põlvkonna kujundajana
Rahvusriigi võimalikkusest 21. sajandil
«Meie suurim ja hiilgavaim meistritöö on õigesti elatud elu.» (Michel de Montaigne)

2006

«Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.» (Lennart Meri)
Religiooni osa kultuuris
Eneseteostus ja selle hind
Inimesed, keda on raske mõista
«Üksteisest pimesi me mööda käime...» (Marie Under)
Rohelise mõtteviisi poolt ja vastu
Mõttematk ühe kirjandusteose probleemidesse
Elame infoajastul. Kuhu edasi?
Suurte ja väikeste riikide poliitika
Rikas elu, vaene elu

SIIT ka vanemaid teemasid, alates aastast 1996.

Kommentaare ei ole: