reede, 27. mai 2016

Teade õpilastele! 
 
Infot õppeaasta lõpuks:

1. Õppeaasta lõpuks (3. juuniks) peavad õpilastel olema kõik laenutatud õpikud ja muud trükised raamatukokku
    tagastatud (v.a. õppetöö võlglased, kes tagastavad õpikud augustikuu lõpuks ja mõned õpikud - mida kasutatakse edasi järgmisel õppeaastal). 
2. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (paber- ehk maalriteibiga). Üleliigsed materjalid (paberi lehed, tunnikontrollid,
   fotod, bussipiletid jne) õpikute vahelt ära korjata. 
 3. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani, mis on ise peale pandud! Need on head ja tugevad - kaitsevad õpikut ning 
    hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele. 
4. 9. ja 12.kl õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud jm. trükised on raamatukokku tagastatud. 
5. 1.- 3.kl õpilased tagastavad õpikud klassijuhatajale, inglise keele õpikud - inglise keele õpetajale. 
6. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega (nt. kohustusliku
   kirjanduse nimekirjas olevate raamatutega) või tasuda nende alghind. 
7. Kokkuleppel saab 4.- 8. ja 10.- 11.kl õpilastele suveks laenutada vajalikku ilukirjandust (nt. kohustuslikku kirjandust). 
8. Meeldetuletus 3.- 11.kl õpilastele: augustikuu keskel palun jälgida raamatukogu- ja kooli koduleheküljelt reklaami, millal toimub õpikute laenutus. 
9. Võlgnevuste korral sügisel uusi õpikuid ei laenutata!
10. Kooliraamatukogu on avatud 1. juulini.

HEAD KOOLIAASTA LÕPPU!
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja