Neljapäev, 2. juuni 2022

TEADE ÕPILASTELE

 Infot õppeaasta lõpuks:


1.  1.- 3.kl õpilased tagastavad kõik laenutatud raamatud raamatukokku ja õpikud klassijuhatajale (ka inglise keele ja muusikaõpikud)  7. JUUNIKS.


2.  4.- 8.kl õpilased tagastavad kõik laenutatud õpikud ja uud teavikud raamatukokku 
3.JUUNIKS (v.a. õppetöö võlglased).


39.kl õpilased tagastavad õpikud jm. teavikud 6. JUUNIKS (v.a. valikainete õpikud).

4.  9.kl õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud on raamatukokku tagastatud.

5.  Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (soovitavalt paber- ehk maalriteibiga).

6.  Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani. Need on head tugevad - kaitsevad õpikut ning hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele.

7 Tagastamata või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega (nt. kohustusliku kirjanduse nimekirjas oleva raamatuga) või tasuda nende turuväärtus (hetkel kehtiv hind).

8.  Õpilased ja õpetajad saavad oma nimel olevaid teavikuid vaadata e-kooli kaudu RiksWebist (seda varianti võiks kindlasti kasutada- saab teada, mis tagastamata on!)

9 4.-8.kl õpilastele toimub õpikute laenutus 7.- 9. JUUNIL Upa koolimajas.
Info puudutab praeguseid 4.-8.kl õpilasi!
Teade tuleb kooli kodulehele, raamatukogu ajaveebi ja Upa koolimaja välisuksele.

10.  3.klassid laenutavad õpikud 2.septembril (või alates 5.septembrist) Upal.

11. KINGU maja õpilased tagastavad õpikud Kingu majja õppetöö lõpuks – 13.JUUNIKS (v.a. õppetöö võlglased).

12Kingu maja 1.-9.kl õpilased saavad õpikud õppetöö alguses – septembris (Kingu majast).

13. Raamatukogu on avatud 1.juulini.

HEAD ÕPPEAASTA LÕPPU!

Iivi Jakobson
Kuressaare Hariduse Kooli raamatukogu juhataja


Kommentaare ei ole: