teisipäev, 26. mai 2020


TEADE ÕPILASTELE!

Infot õppeaasta lõpuks:

1
. Õppeaasta lõpuks (09.juuniks) peavad õpilastel olema kõik laenutatud õpikud ja muud trükised raamatukokku tagastatud (v.a. õppetöö võlglased, kes tagastavad õpikud augustikuu lõpuks ning õpikud - mida kasutatakse edasi järgmisel õppeaastal).

2. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (soovitavalt paber-ehk maalriteibiga). Üleliigsed materjalid (paberi lehed, tunnikontrollid, fotod, bussipiletid jne) õpikute vahelt ära korjata.

3. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani, mis on ise peale pandud. Need on head ja tugevad - kaitsevad õpikut ning hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele.

4. 9. ja 12.kl õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud jm. trükised on raamatukokku tagastatud.

5. 1.- 3.kl õpilased tagastavad õpikud klassijuhatajale (sel kevadel – oma klassiruumi).

6. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega 
(nt. kohustusliku kirjanduse nimekirjas oleva raamatuga) või tasuda nende alghind.

7
. Meeldetuletus 3. - 11.kl (praegustele) õpilastele: augustikuu keskel palun jälgida kooli ja raamatukogu koduleheküljelt reklaami, millal toimub õpikute laenutus.

8. Raamatukogu on avatud 3. juulini.HEAD KOOLIAASTA LÕPPU!  

Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja

Kommentaare ei ole: