esmaspäev, 12. september 2016

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS

12.09.2016

Saaremaa Ühisgümnaasium. Aastaraamat 2015/16  (koostaja, toimetaja, kujundaja Hedi Larionov) 2016
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 98. lennu raamat  (koostajad Liisbet Antsaar, Kerttu Jaus) 2016
A. Kriiska, M. Kõiv Maailma ajalugu I : Esiaeg. Vanaaeg (raamat käsitleb ajajärku inimkonna ajaloo algusest kuni vanaaja lõpuni. Kõige enam käsitlemist on leidnud Euroopa ajalugu ja poliitiline ajalugu) Koolibri, 2015
J. Brophy  Kuidas õpilasi motiveerida : käsiraamat õpetajatele (spetsiaalselt õpetajatele kirjutatud raamat kirjeldab tervet hulka teadusuuringutele tuginevaid põhimõtteid õppima motiveerimiseks. Kõik raamatus toodud põhimõtted arvestavad tänapäeva koolide ja klassiruumide olemust) Archimedes, 2014
Eesti atlas (täiendatud ja parandatud trükk, uuendatud rahvastikukaartidega; 30 tk) Avita, 2014
T. Erelt  Eesti ortograafia (Eesti Keele Sihtasutus, 2016)

KINGITUS: Lexuse kampaania ”Head mõtted sünnivad vaikuses” raames tehtud kingitus Eesti kooliraamatukogudele. Meie kooli raamatukogu valis välja Ringa Maripuu (SYG-i vilistlane) :
Õpilase entsüklopeedia : rohkem kui 9000 märksõna, fakti ja arvu ning 2500 värvilist illustratsiooni (raamatust saab vastuse peaaegu igale küsimusele, mida lapsed tavaliselt armastavad esitada: alates hiiglasuurtest galaktikatest ja mikroskoopilistest bakteritest kuni inimkeha rakkudeni) Varrak, 2010
Õpilase teaduse entsüklopeedia (üle 7500 märksõna, fakti ja arvu ning 2500 värvilist illustratsiooni.  Raamatus käsitletakse kõiki olulisi teemasid, mis on seotud füüsika, keemia ja bioloogiaga) Varrak, 2015
R. Mets  Imepärane Eesti loodus (raamat neile, kes tahaksid rohkem teada saada Eesti kaunimatest paikadest, meie looma-, linnu- ja kalaliikidest jmt. Loodusega põimuvad meie ajalugu, rahvapärimused, kirjandus ja kultuur, samuti leiab siit põnevaid legende ja lugusid) Ajakirjade Kirjastus, 2014
R. Kuresoo  Muutuv Eesti loodus (autor võtab peatükkide kaupa kokku meie metsa, pärandkoosluste, märgalade ja veekogudega toimunud muutused ning vaatab eri liikide lisandumist ja hääbumist Eesti looduses) Eestimaa Looduse Fond, 2015
T. Gray  Keemilised elemendid : maailmas tuntud aatomite visuaalne avastusretk (raamatus püütakse näidata iga elemendi kõiki olekuid. See on universaalne loend kõigest käegakatsutavast ja ainelisest, mida me koolis õpime ja mille tundmine annab olulise põhja Keemia mõistmiseks) Ajakirjade Kirjastus, 2014

ÕPPEKIRJANDUS:
K. Kütimets  Eesti keele töövihik 2. klassile 1. osa (sobib kasutamiseks erinevate õpikutega; töövihikus on harjutusi, mis arendavad taju, tähelepanu, mõtlemist ja loovust) Künnimees, 2016
M. Undo  Müüdi anatoomia : Gümnaasiumi õpik (esimene „Müüdi ja kirjanduse“ valikkursuse jaoks mõeldud õpik ja seda võib hõlpsasti kasutada nii 10.-12. klassis, lisaks lugemissoovitused) Koolibri, 2013
A. Veelmaa  Matemaatika tööraamat põhikoolile (täiendatud ja parandatud trükk, lisatud viimaste aastate riigieksamite ülesanded; tööraamat on mõeldud 8. ja 9. klassi õpilastele) Maurus, 2016
K. Sui  Loodusõpetus : harjutuslehed 2. klassile (harjutuslehed on mõeldud loodusõpetuse tundides õpitu kinnistamiseks, kordamiseks ja omandatud teadmiste kiirkontrolliks. Lisaks on võimalik lahendada mitmeid huvitavaid teemakohaseid nuputamisülesandeid: ristsõnad, tähesegadikud, mõistekaartide koostamine jm. Harjutuste leheküljed on vihikust välja rebitavad ning vormistatud A ja B variandina) Koolibri, 2015
Ü. Kurm  I Love English 5 : õpik + töövihik + õpetajaraamat + testid + CD (Studium, 2016)
Upstream : Advanced C1 : Key Student's Book + Workbook + Teacher´s Book + Test Booklet CD +
Test Booklet CD-ROM (Express Publishing, 2016)
Beste Freunde : Deutsch für Jugendliche. Kursbuch B 1.1 (München : Hueber, 2016)
Beste Freunde : Deutsch für Jugendliche. Kursbuch B 1.2 (München : Hueber, 2016)
Beste Freunde : Deutsch für Jugendliche. Audio-CD zum Kursbuch B 1.1 (München : Hueber, 2016)

Kommentaare ei ole: