neljapäev, 7. mai 2015UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS
 04.05.2015

TEA entsüklopeedia. 12. köide : Kuuda-Liibüa (TEA Kirjastus, 2014)
Eesti Vabariik : Maa. Rahvas. Kultuur (põhjalik Eesti Vabariiki käsitlev koguteos kajastab meie riigi tekkelugu ja tänapäeva - kuidas jõuti omariikluseni ja loodi Eesti Vabariik jpt. teemad) TEA Kirjastus, 2015
Eesti statistika aastaraamat 2014 (Statistikaamet, 2014)
Eesti maakondade rahvastik : hinnatud ja loendatud (Statistikaamet, 2015)
Meie fantastiline Maa : [vulkaanid, kivistised, vihmametsad, ilm, polaarmaad, ookeanid] TEA Kirjastus, 2014
Teaduse fantastiline maailm : [leiutised, loomad, inimene, taimed, kosmos, kuulsad teadlased] TEA, 2014
A. Juske  Salvador Dalí ja sürrealism Eestis (sarjast Tuntud & tundmatu) TEA Kirjastus, 2014
Eesti modernism (sarjast Tuntud & tundmatu. Teos avab põnevaid lehekülgi 1910.–1930.aastate eesti kunstist, kirjeldades toonast elavat kunstielu ja tuues lugejani kunstnikke ja teoseid, mis on aastakümneid olnud  tundmatud) TEA Kirjastus, 2014
A. Viires  Vana Eesti rahvaelu : kust tuleme, kes oleme (ajalooliste fotode, jooniste ja reprodega rikkalikult illustreeritud teos, kus kesksel kohal 19. sajandi rahvakultuur) Ilo, 2015
Matemaatika ülesanded : Viie kooli võistlus : 40.- 49. võistlus (Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu, 2015)
Keemia ülesanded : Viie kooli võistlus : 40.- 49. võistlus (HTG Vilistlaskogu, 2015)
Füüsika ülesanded : Viie kooli võistlus : 40.- 49. võistlus (HTG Vilistlaskogu, 2015)
A. Aruvee  Kõnekäändude doomino: kõnekad kõnekäänud : õppemäng (Ilo, 2012)

ÕPPEKIRJANDUS:
L. Lepmann  Matemaatika õpik 10. klassile (Koolibri, 2011)
K. Timpmann  Füüsika 9. klassile : Elektriõpetus (Koolibri, 2014)
E. Pärtel  Füüsika 9. klassile : Soojusõpetus. Tuumaenergia (Koolibri, 2013)
A. Toots  Sootsium : Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile + töövihik (Koolibri, 2013)

ILUKIRJANDUS:
G. Kordemets  Klass : Ilmar Raagi filmi "Klass" ainetel (raamat aust ja väärikusest, saatuslikest juhustest
ja ülekohtust) Tänapäev, 2013
G. Kordemets  Klass : elu pärast : ERR-i samanimelise seriaali ainetel  Tänapäev, 2013
A. Kull Vabrik (1990-ndad oli karm aeg, mil murenesid aastatega kujunenud arusaamad ning paljudele oli
see suurte segaduste aeg, samas enneolematute võimaluste ja otsingute aeg...) Tänapäev, 2012

LASTE – JA NOORTEKIRJANDUS:
S.-A.Villo, S. Tomingas  Vanasõna ei valeta (üle 200 vanasõna pakub lapsele võimaluse mõtiskleda põlvest põlve levinud rahvatarkuse üle) TEA Kirjastus, 2015
S.-A.Villo, S. Tomingas  Lapse oma mõistatused (raamatus on eesti pärimuskultuuri vanemast ja uuemast varasalvest üle 150 mõistuse, sealhulgas nutikaid värssmõistatusi ja kavalaid sõnamänge) TEA, 2015
K. Pettai  Kaarina ja võluvärgid (Kaarina vanaema ei ole päris tavaline vanaema - kiiktoolis istumise ja moosikeetmise asemel meeldib talle hoopis mööda maailma ringi tuisata džunglis,Veneetsias...) Tänapäev, 2013
K. Küntzel  Abrakadabra. Suur võlukunstiraamat. Trikimeistri ABC (lisaks hulgale trikkidele leiab raamatust ka mustkunstimeistrite nõuandeid, kuidas trikke kõige mõjusamalt esitada) TEA Kirjastus, 2014
P. Tali  Pioneer Viru tänavast : stagna-aja koolilood (see elu, mida elati 1980-ndatel, tundub olevat pärit teiselt planeedilt: pioneerid, pepsi, defitsiit, stagnatsioon, tuumasõda, kosmonaudid) Tänapäev, 2012